Em gái ông Kim Jong-un cầm gạt tàn cho anh trai hút thuốc

Loading...

Chủ tịch Kim Jong-un nghỉ chân hút thuốc trong chặng dừng chân ở một nhà ga Trung Quốc vài giờ trước khi đến Việt Nam dự thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Em gái ông Kim Jong-un cầm gạt tàn cho anh trai hút thuốc

Loading...